Cyberprzemoc

Cyberprzemoc: stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkeremWikipedia

Cyberprzemoc w dobie powszechnego dostępu do internetu nie jest ani niczym nowym ani niezwykłym. Internet stał się powszechnym narzędziem, z którego korzystają zarówno młodsze jak i starsze dzieci. Co więcej, często rodzice tych dzieci nie nadążają za nowinkami technologicznymi, które dla młodszego pokolenia są czymś naturalnym. Dlatego zarówno dzieci, jak i ich rodzice a także nauczyciele wymagają uświadomienia czym jest zjawisko przemocy w internecie i jak należy z nim walczyć.

Tego właśnie dotyczy kampania społeczna „Przemoc boli. Cyberprzemoc”, którą studio graficzne dtpowiec.pl miało przyjemność zaprojektować. W skład kampanii wchodzą materiały informacyjne dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Z materiałów tych można dowiedzieć się czym jest zjawisko cyberprzemocy oraz jak z nim walczyć.

Więcej na temat kampanii „Przemoc boli. Cyberprzemoc” dowiecie się tutaj.