Chiński Feniks

Chiński Feniks

Chiński Feniks. Projekt okładki książki. Skład i przygotowanie do druku.