Sprawy Polityczne – projekt layoutu oraz obsługa DTP

Sprawy Polityczne to kwartalnik poświęcony przeglądowi i analizie wydarzeń oraz procesów zachodzących w polityce międzynarodowej. W tych dziedzinach akurat nie specjalizujemy się, ale w kompleksowej obsłudze DTP – tak. Dlatego zaprojektowaliśmy layout czasopisma, składaliśmy je i przygotowywaliśmy do druku.

Zakres pracy

  • kompleksowa obsługa DTP
  • przygotowanie do druku