Projekt i skład dtp polskiej edycji książki „Dlaczego chcemy, żebyś był bogaty”

Zaprojektowaliśmy kompleksowo polską edycję książki „Dlaczego chcemy, żebyś był bogaty”, której autorem są Donald Trump oraz Robert Kiyosaki. Do naszych zadań należała Lokalizacja okładki i obwoluty. Dostosowaliśmy je do lokalnych oczekiwań czytelników, jednocześnie zachowując klimat oryginału.
Odpowiadaliśmy też za składem polskiej wersji treści książki, oraz lokalizację rysunków. Na końcu przygotowaliśmy całość książki do druku.

Zakres pracy

  • projekt polskiej obwoluty i okładki
  • składki polskiego tekstu
  • lokalizacja ryzunków
  • przygotowanie do druku