Projekt layoutu, skład dtp oraz przygotowanie do druku publikacji „Dobre Praktyki”

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprojektowaliśmy publikację pt. Dobre Praktyki. Wykonaliśmy też redakcję i korektę wszystkich zawartych w niej tekstów oraz skład dtp i przygotowanie do druku.

Zakres pracy

  • projekt layoutu publikacji
  • redakcja i korekta tekstów
  • skład dtp i przygotowanie do druku