Projekt logo dla Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego

Zaprojektowaliśmy logo dla Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego — instytucji zajmującej się rozstrzyganiem sporów pomiędzy przedsiębiorcami przez nich samych.

Zakres pracy

  • Projekt logo
  • Projekt księgi znaku