Projekt logo i księgi znaku

Innowacyjna Gmina

Zaprojektowaliśmy logo oraz brand book dla marki Innowacyjna Gmina. Jest to nowatorski projekt, mający na celu wzmocnienie współpracy między samorządem a mieszkańcami poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne. Innowacyjna gmina, to platforma online, która umożliwia mieszkańcom aktywny udział w życiu społeczności lokalnej. Dzięki tej innowacyjnej usłudze mieszkańcy mogą zgłaszać problemy, proponować pomysły, a także uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących rozwoju gminy.

Nasze zaangażowanie w to przedsięwzięcie obejmuje stworzenie unikalnego logo oraz kompleksowego brand booka, nadającego projektowi spójną i profesjonalną tożsamość wizualną. Brand book obejmuje spójną kolorystykę, precyzyjnie dobraną typografię oraz zasady użycia logo w różnych kontekstach. Dzięki temu każdy element graficzny współgra ze sobą, tworząc jednolite i profesjonalne wrażenie.

Zakres pracy:

  • projekt logo
  • projekt księgi znaku