Projekt oraz skład książki „Ograniczenia potęgi”

Przedstawiamy kolejny projekt książki „Ograniczenia Potęgi: Kres Amerykańskiej Wyjątkowości” autorstwa Andrew J. Bacevicha. Zajmowaliśmy się się projektowaniem okładki, wnętrza oraz składem książki i przygotowaniem jej do druku.

Zakres pracy:

  • projekt okładki
  • projekt wnętrza książki
  • skład książki i przygotowanie do druku