Przygotowanie do druku kampanii plakatowej Amnesty International

Dla Amnesty International przygotowaliśmy do druku kampanię plakatową przeciw dyskryminacji osób LGBT.

Zakres pracy

  • kompleksowa obsługa DTP
  • przygotowanie do druku