Przygotowanie do druku plakatów
Projekt oraz skład dtp książki „Chiński Feniks”
Sprawy Polityczne - projekt layoutu oraz obsługa DTP
Projekt książki „Kolos. Cena Amerykańskiego Imperium” oraz jej skład
Projekt okładki książki „Londonistan” oraz jej skład