Projekt okładki książki pt. Zarządzanie kompetencjami
Przygotowanie do druku plakatów
Okładki magazynu ZOOM
sklad dtp magazynu sprawny marketing
Obsługa DTP magazynu I Love Crypto