Okładki magazynu ZOOM
sklad dtp magazynu sprawny marketing
Projekty materiałów reklamowych marki Jelp
Obsługa DTP magazynu I Love Crypto
Projekt oraz skład dtp książki „Chiński Feniks”
Sprawy Polityczne - projekt layoutu oraz obsługa DTP
Projekt okładki książki „Londonistan” oraz jej skład