Projekt okładki książki pt. Zarządzanie kompetencjami
Projekt oraz skład dtp książki „Chiński Feniks”
Projekt okładki książki „Londonistan” oraz jej skład